THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 24-01-2020
23-01-2020 93 TRÚNG SVIP SL: 93X3
22-01-2020 49 TRÚNG SVIP SL: 49X2
21-01-2020 72 TRÚNG SVIP SL: 72X2
20-01-2020 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
19-01-2020 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
18-01-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X2
17-01-2020 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
16-01-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
15-01-2020 33 TRÚNG SVIP SL: 33X3
14-01-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
13-01-2020 37 TRÚNG SVIP SL: 37X2
12-01-2020 69 TRÚNG SVIP SL: 69X2
11-01-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
10-01-2020 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
09-01-2020 27 TRÚNG SVIP SL: 27X2
08-01-2020 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2