THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
15-05-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
14-05-2021 66 TRÚNG SVIP BT: 66
13-05-2021 91 TRÚNG SVIP BT: 91X2
12-05-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
11-05-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
10-05-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
09-05-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46X2
08-05-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42X2
07-05-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
06-05-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84X2
05-05-2021 63 TRÚNG SVIP BT: 63
04-05-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
03-05-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
02-05-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
01-05-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99