THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
24-01-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
23-01-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
22-01-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
21-01-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
20-01-2021 91 TRÚNG SVIP BT: 91
19-01-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
18-01-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
17-01-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
16-01-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
15-01-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26
14-01-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30
13-01-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
12-01-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
11-01-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
10-01-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85X2