THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
27-05-2020 68 TRÚNG SVIP BT: 68
26-05-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
25-05-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
24-05-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
23-05-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
22-05-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
21-05-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
20-05-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
19-05-2020 75 TRÚNG SVIP BT: 75
18-05-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11X2
17-05-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
16-05-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
15-05-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
14-05-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45X2
13-05-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85