THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
30-03-2020 5 TRÚNG SVIP BT: 5
29-03-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
28-03-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
27-03-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
26-03-2020 40 TRƯỢT
25-03-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18
24-03-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
23-03-2020 70 TRƯỢT
22-03-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
21-03-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
20-03-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
19-03-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
18-03-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
17-03-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
16-03-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10