THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
22-01-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
21-01-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
20-01-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
19-01-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
18-01-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
17-01-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
16-01-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
15-01-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
14-01-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
13-01-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
12-01-2020 29 TRÚNG SVIP BT: 29
11-01-2020 24 TRÚNG SVIP BT: 24
10-01-2020 08 TRÚNG SVIP BT: 08
09-01-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
08-01-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92