THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
13-08-2020 60 TRÚNG SVIP BT: 60
12-08-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
11-08-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
10-08-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
09-08-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
08-08-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
07-08-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
06-08-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
05-08-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91X2
04-08-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
03-08-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
02-08-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
01-08-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
31-07-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
30-07-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11X2