THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
19-10-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
18-10-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
17-10-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
16-10-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
15-10-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
14-10-2021 54 TRÚNG SVIP BT: 54
13-10-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22
12-10-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
11-10-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
10-10-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
09-10-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
08-10-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
07-10-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69
06-10-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
05-10-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11