THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 819 TRÚNG SVIP 3C: 819
30-03-2020 902 TRÚNG SVIP 3C: 902
29-03-2020 914 TRÚNG SVIP 3C: 914
28-03-2020 159 TRÚNG SVIP 3C: 159
27-03-2020 555 TRÚNG SVIP 3C: 555
26-03-2020 135 TRÚNG SVIP 3C: 135
25-03-2020 296 TRÚNG SVIP 3C: 296
24-03-2020 578 TRÚNG SVIP 3C: 578
23-03-2020 123 TRÚNG SVIP 3C: 123
22-03-2020 024 TRÚNG SVIP 3C: 024
21-03-2020 521 TRÚNG SVIP 3C: 521
20-03-2020 736 TRÚNG SVIP 3C: 736
19-03-2020 074 TRÚNG SVIP 3C: 074
18-03-2020 489 TRÚNG SVIP 3C: 489
17-03-2020 267 TRÚNG SVIP 3C: 267
16-03-2020 322 TRÚNG SVIP 3C: 322