THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 41 | 58 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 58 63
15-05-2021 92 | 54 93 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93X2
14-05-2021 95 | 79 15 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 15
13-05-2021 43 | 17 99 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 99
12-05-2021 13 | 38 42 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG LÔ: 42X2
11-05-2021 04 | 72 05 TRÚNG SL: 04X2 | TRÚNG LÔ: 72
10-05-2021 57 | 49 77 TRÚNG SL: 57X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49 77
09-05-2021 12 | 04 58 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 58
08-05-2021 52 | 78 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 78 18
07-05-2021 27 | 86 47 TRÚNG SL: 27X3 | TRÚNG XIÊN 2: 86 47
06-05-2021 79 | 85 24 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 24
05-05-2021 44 | 69 45 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 69
04-05-2021 78 | 70 33 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70 33
03-05-2021 82 | 28 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 28 47
02-05-2021 69 | 23 88 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG LÔ: 88
01-05-2021 10 | 41 65 TRÚNG SL: 10 | TRÚNG XIÊN 2: 41 65