THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 73 | 78 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78X2
27-05-2020 73 | 45 16 TRÚNG SL: 73X2 | TRƯỢT
26-05-2020 51 | 88 61 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88 61X2
25-05-2020 24 | 43 47 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 43 47X2
24-05-2020 83 | 65 91 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 65 91
23-05-2020 84 | 25 58 TRÚNG SL: 84X2 | TRÚNG XIÊN 2: 25 58
22-05-2020 82 | 67 96 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG LÔ: 67
21-05-2020 93 | 72 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94X2
20-05-2020 22 | 52 95 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 26 | 92 34 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 34
18-05-2020 32 | 34 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 83
17-05-2020 22 | 16 40 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40X2
16-05-2020 27 | 37 07 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 51 | 02 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
14-05-2020 61 | 44 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44
13-05-2020 11 | 89 95 TRÚNG SL: 11 | TRÚNG LÔ: 95