THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 73 | 55 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
24-01-2021 27 | 07 20 TRÚNG SL: 27X2 | TRÚNG XIÊN 2: 07 20
23-01-2021 21 | 30 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 30X2 18
22-01-2021 76 | 99 75 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 75
21-01-2021 25 | 30 44 TRÚNG SL: 25 | TRÚNG LÔ: 44
20-01-2021 62 | 55 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
19-01-2021 48 | 48 93 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 48X2 93
18-01-2021 48 | 03 95 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
17-01-2021 64 | 11 43 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 43
16-01-2021 08 | 92 55 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG LÔ: 92
15-01-2021 28 | 87 23 TRÚNG SL: 28X2 | TRƯỢT
14-01-2021 95 | 82 04 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 82 04
13-01-2021 71 | 71 36 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71X2 36
12-01-2021 79 | 77 53 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77 53X2
11-01-2021 17 | 80 70 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG LÔ: 80
10-01-2021 70 | 26 70 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 70X2