THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 58 | 79 37 TRÚNG SL: 58 | TRÚNG LÔ: 79
30-03-2020 84 | 95 5 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 95X2 5
29-03-2020 76 | 02 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02 89
28-03-2020 91 | 58 57 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG LÔ: 58
27-03-2020 48 | 98 79 TRÚNG SL: 48 | TRÚNG LÔ: 79X2
26-03-2020 48 | 82 54 TRÚNG SL: 48 | TRÚNG XIÊN 2: 82 54
25-03-2020 94 | 21 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 21 00
24-03-2020 84 | 16 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 16 77
23-03-2020 87 | 14 88 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG LÔ: 14
22-03-2020 03 | 91 35 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91 35
21-03-2020 14 | 92 34 TRÚNG SL: 14X2 | TRÚNG LÔ: 34
20-03-2020 73 | 91 75 TRÚNG SL: 73 | TRÚNG XIÊN 2: 91X2 75
19-03-2020 14 | 29 79 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 29 79X2
18-03-2020 84 | 33 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 54
17-03-2020 01 | 35 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 66
16-03-2020 84 | 15 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 15 66