THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 93 | 70 80 TRÚNG SL: 93X3 | TRÚNG XIÊN 2: 70 80
22-01-2020 49 | 58 29 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 58 29
21-01-2020 72 | 65 35 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 65 35
20-01-2020 29 | 09 20 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 09 20
19-01-2020 21 | 92 62 TRÚNG SL: 21X3 | TRÚNG XIÊN 2: 92 62
18-01-2020 70 | 50 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50
17-01-2020 74 | 03 44 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG LÔ: 44
16-01-2020 12 | 81 19 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 81 19
15-01-2020 33 | 21 20 TRÚNG SL: 33X3 | TRÚNG XIÊN 2: 21 20
14-01-2020 02 | 90 91 TRÚNG SL: 02 | TRÚNG XIÊN 2: 90 91
13-01-2020 37 | 37 71 TRÚNG SL: 37X2 | TRÚNG XIÊN 2: 37X2 71
12-01-2020 68 | 59 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 42
11-01-2020 12 | 76 91 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 91
10-01-2020 68 | 73 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 73 96X2
09-01-2020 27 | 03 75 TRÚNG SL: 27X2 | TRÚNG XIÊN 2: 03 75X2
08-01-2020 05 | 93 75 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 93 75