THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 38 | 54 10 TRÚNG SL: 38 | TRÚNG LÔ: 10
19-10-2021 13 | 91 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 91 47
18-10-2021 70 | 70 28 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70X2 28
17-10-2021 93 | 37 80 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG LÔ: 37
16-10-2021 23 | 85 94 TRÚNG SL: 23X2 | TRÚNG XIÊN 2: 85 94
15-10-2021 48 | 13 88 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 13 88
14-10-2021 54 | 94 67 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG XIÊN 2: 94 67
13-10-2021 14 | 65 39 TRÚNG SL: 14 | TRÚNG XIÊN 2: 65 39
12-10-2021 16 | 95 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
11-10-2021 32 | 66 17 TRÚNG SL: 32 | TRƯỢT
10-10-2021 79 | 73 52 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
09-10-2021 32 | 41 01 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 01
08-10-2021 16 | 49 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
07-10-2021 61 | 08 26 TRÚNG SL: 61 | TRÚNG LÔ: 08
06-10-2021 30 | 31 67 TRÚNG SL: 30X2 | TRƯỢT
05-10-2021 49 | 87 23 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 87 23X3