THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 29 | 62 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
30-03-2020 11 | 79 80 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 80
29-03-2020 14 | 36 79 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG LÔ: 79
28-03-2020 59 | 63 35 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG ST: 63 35
27-03-2020 45 | 37 45 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 45
26-03-2020 34 | 06 34 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG ST: 06X2 34
25-03-2020 96 | 82 17 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG ST: 82X2 17
24-03-2020 78 | 43 29 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG ST: 43 29
23-03-2020 23 | 03 04 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG ST: 03 04
22-03-2020 24 | 52 35 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG ST: 52 35
21-03-2020 21 | 77 24 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG ST: 77 24X2
20-03-2020 46 | 89 46 TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG ST: 89 46
19-03-2020 75 | 12 51 TRƯỢT | TRÚNG ST: 12 51X2
18-03-2020 89 | 53 00 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG ST: 53 00
17-03-2020 66 | 84 43 TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG ST: 84 43
16-03-2020 32 | 90 98 TRƯỢT | TRÚNG ST: 90 98