THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 57 | 98 33 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 98 33
24-01-2021 73 | 80 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 81
23-01-2021 50 | 43 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
22-01-2021 54 | 38 03 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38
21-01-2021 31 | 80 69 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 80 69
20-01-2021 45 | 28 05 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG ST: 28 05
19-01-2021 77 | 96 04 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG LÔ: 96
18-01-2021 49 | 05 35 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG ST: 05 35
17-01-2021 85 | 97 64 TRƯỢT | TRÚNG ST: 97 64X2
16-01-2021 45 | 24 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 24 97
15-01-2021 95 | 12 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 22
14-01-2021 39 | 72 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
13-01-2021 59 | 59 36 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG ST: 59 36
12-01-2021 92 | 51 05 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG ST: 51 05
11-01-2021 07 | 65 77 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG ST: 65 77
10-01-2021 46 | 13 45 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT