THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 59 | 99 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
19-10-2021 47 | 62 60 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 62
18-10-2021 09 | 89 34 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG ST: 89 34
17-10-2021 40 | 94 78 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG LÔ: 78
16-10-2021 67 | 38 29 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 38 29
15-10-2021 08 | 01 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
14-10-2021 29 | 65 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77
13-10-2021 22 | 05 49 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 05 49
12-10-2021 17 | 66 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 66
11-10-2021 52 | 31 20 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 20
10-10-2021 75 | 30 61 TRƯỢT | TRÚNG ST: 30 61
09-10-2021 56 | 42 81 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG ST: 42X2 81
08-10-2021 50 | 26 17 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG ST: 26 17X2
07-10-2021 69 | 81 36 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
06-10-2021 45 | 83 94 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG ST: 83 94
05-10-2021 67 | 87 70 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 87 70