THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 69 85 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRƯỢT
13-08-2020 57 | 55 54 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 55 54
12-08-2020 42 | 31 25 TRƯỢT | TRÚNG ST: 31X2 25
11-08-2020 28 | 02 77 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG ST: 02 77
10-08-2020 38 | 35 28 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28
09-08-2020 38 | 25 73 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG ST: 25 73X2
08-08-2020 57 | 99 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58X2
07-08-2020 14 | 83 70 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG LÔ: 83
06-08-2020 75 | 35 51 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 35 51
05-08-2020 95 | 23 70 TRÚNG LÔ: 95 | TRÚNG LÔ: 23
04-08-2020 17 | 00 44 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 44
03-08-2020 36 | 24 88 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG ST: 24 88
02-08-2020 11 | 95 92 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG ST: 95 92
01-08-2020 12 | 91 35 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG LÔ: 91
31-07-2020 71 | 12 33 TRÚNG LÔ: 71X3 | TRÚNG ST: 12 33
30-07-2020 63 | 13 95 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 13 95