THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 75 | 13 70 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 13 70
22-01-2020 39 | 96 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
21-01-2020 97 | 54 60 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG LÔ: 54
20-01-2020 60 | 32 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 32 33
19-01-2020 20 | 11 37 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11X2 37
18-01-2020 06 | 55 48 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG ST: 55 48
17-01-2020 71 | 31 45 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRÚNG LÔ: 31
16-01-2020 72 | 62 38 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62 38
15-01-2020 10 | 24 62 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG ST: 24 62
14-01-2020 64 | 58 90 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 58 90
13-01-2020 44 | 06 59 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 06 59
12-01-2020 80 | 52 11 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG LÔ: 11
11-01-2020 58 | 37 07 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG ST: 37 07
10-01-2020 96 | 32 61 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 32 61
09-01-2020 74 | 07 27 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG ST: 07 27X2
08-01-2020 03 | 13 86 TRÚNG LÔ: 03X2 | TRÚNG ST: 13 86