THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 03 | 80 61 TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG LÔ: 80
27-05-2020 60 | 65 32 TRÚNG LÔ: 60 | TRƯỢT
26-05-2020 54 | 66 79 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 79
25-05-2020 10 | 88 78 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 78
24-05-2020 89 | 13 27 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 81 | 77 11 TRÚNG LÔ: 81X2 | TRÚNG ST: 77X2 11
22-05-2020 98 | 81 32 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG LÔ: 81
21-05-2020 28 | 51 11 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 51
20-05-2020 65 | 51 59 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 51 59
19-05-2020 00 | 43 04 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG ST: 43 04
18-05-2020 54 | 00 54 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 54
17-05-2020 80 | 82 38 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 38
16-05-2020 46 | 51 35 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 51X2 35
15-05-2020 95 | 21 37 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG LÔ: 37
14-05-2020 64 | 74 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 74
13-05-2020 95 | 37 77 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG ST: 37 77