THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 75 | 93 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 49 | 49 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG SL: 49X2
21-01-2020 97 | 72 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 51 | 19 TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG SL: 19X2
19-01-2020 11 | 01 TRÚNG LÔ: 11X2 | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 71 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG SL: 71X2
17-01-2020 72 | 74 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG SL: 74
16-01-2020 72 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2020 10 | 33 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG SL: 33X3
14-01-2020 54 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2020 44 | 36 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
12-01-2020 70 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
11-01-2020 58 | 12 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 96 | 68 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
09-01-2020 74 | 27 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG SL: 27X2
08-01-2020 14 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT