THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 57 | 73 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
24-01-2021 83 | 37 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
23-01-2021 70 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11X2
22-01-2021 54 | 67 TRƯỢT | TRÚNG SL: 67
21-01-2021 31 | 14 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
20-01-2021 45 | 60 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 58 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-01-2021 49 | 48 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
17-01-2021 95 | 54 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 08 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 85 | 27 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 38 | 95 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 69 | 81 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 92 | 69 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 07 | 07 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG SL: 07X2
10-01-2021 36 | 70 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG SL: 70X2