THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 39 | 19 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 47 | 22 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
18-10-2021 18 | 70 TRÚNG LÔ: 18 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 50 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 67 | 23 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG SL: 23X2
15-10-2021 17 | 38 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
14-10-2021 09 | 54 TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG SL: 54
13-10-2021 22 | 23 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 23X3
12-10-2021 18 | 26 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 26X2
11-10-2021 43 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 59 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 55 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41
08-10-2021 60 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2021 68 | 51 TRƯỢT | TRÚNG SL: 51X2
06-10-2021 45 | 20 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 56 | 49 TRÚNG LÔ: 56X2 | TRÚNG SL: 49X2