THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 02 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2021 91 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77X2
14-05-2021 47 | 02 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 02
13-05-2021 64 | 09 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 09
12-05-2021 50 | 50 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG BT: 50X2
11-05-2021 70 | 20 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 20
10-05-2021 47 | 01 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
09-05-2021 69 | 01 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 01
08-05-2021 93 | 86 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG BT: 86
07-05-2021 47 | 31 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 31
06-05-2021 59 | 34 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 34
05-05-2021 66 | 69 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 69
04-05-2021 81 | 81 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG BT: 81
03-05-2021 24 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28
02-05-2021 78 | 01 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 01
01-05-2021 65 | 20 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 20X2