THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 47 | 87 TRƯỢT | TRÚNG BT: 87
24-01-2021 82 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
23-01-2021 60 | 20 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 20
22-01-2021 64 | 50 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 50
21-01-2021 21 | 80 TRƯỢT | TRÚNG BT: 80
20-01-2021 45 | 76 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 84 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 84
18-01-2021 49 | 35 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 35
17-01-2021 95 | 87 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 87
16-01-2021 46 | 16 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 16
15-01-2021 84 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
14-01-2021 49 | 50 TRƯỢT | TRÚNG BT: 50
13-01-2021 69 | 36 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 36
12-01-2021 92 | 82 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 82X2
11-01-2021 07 | 58 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRƯỢT
10-01-2021 46 | 41 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 41