THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 75 | 63 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 63
22-01-2020 39 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42
21-01-2020 97 | 47 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 47
20-01-2020 50 | 11 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 11
19-01-2020 21 | 27 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 18 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 18X2
17-01-2020 71 | 47 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRÚNG BT: 47X2
16-01-2020 72 | 38 TRƯỢT | TRÚNG BT: 38
15-01-2020 10 | 54 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 54
14-01-2020 65 | 7 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 7
13-01-2020 45 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
12-01-2020 80 | 42 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 42
11-01-2020 58 | 80 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG BT: 80
10-01-2020 95 | 32 TRƯỢT | TRÚNG BT: 32
09-01-2020 74 | 36 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG BT: 36
08-01-2020 04 | 04 TRÚNG ĐỀ: 04X2 | TRÚNG BT: 04X2