THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 46 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 02 | 63 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 63
29-03-2020 14 | 47 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG BT: 47
28-03-2020 69 | 14 TRƯỢT | TRÚNG BT: 14
27-03-2020 54 | 45 TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG BT: 45
26-03-2020 35 | 54 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 54
25-03-2020 96 | 21 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 21
24-03-2020 78 | 74 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 74
23-03-2020 23 | 93 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 93
22-03-2020 24 | 8 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 8
21-03-2020 21 | 91 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG BT: 91
20-03-2020 36 | 71 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 71
19-03-2020 74 | 22 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG BT: 22
18-03-2020 88 | 28 TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG BT: 28
17-03-2020 57 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65
16-03-2020 22 | 88 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 88