THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 13 | 81 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG BT: 81
27-05-2020 51 | 61 TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG BT: 61
26-05-2020 54 | 88 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 88
25-05-2020 12 | 10 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG BT: 10
24-05-2020 79 | 32 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 32
23-05-2020 90 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71
22-05-2020 98 | 40 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG BT: 40
21-05-2020 38 | 69 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 69
20-05-2020 65 | 39 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 39
19-05-2020 10 | 64 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 64
18-05-2020 65 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
17-05-2020 80 | 40 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 40X2
16-05-2020 45 | 46 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG BT: 46
15-05-2020 95 | 31 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG BT: 31X2
14-05-2020 62 | 75 TRƯỢT | TRÚNG BT: 75
13-05-2020 95 | 81 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 81