THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 54 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRÚNG BT: 54
13-08-2020 67 | 68 TRƯỢT | TRÚNG BT: 68
12-08-2020 42 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
11-08-2020 28 | 95 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG BT: 95
10-08-2020 28 | 68 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 68
09-08-2020 38 | 97 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
08-08-2020 58 | 95 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG BT: 95
07-08-2020 14 | 90 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG BT: 90
06-08-2020 65 | 60 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 60
05-08-2020 96 | 39 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 39X2
04-08-2020 27 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
03-08-2020 35 | 66 TRÚNG LÔ: 35 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 12 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 12
01-08-2020 11 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
31-07-2020 62 | 51 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 62 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT