THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 49 | 63 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
19-10-2021 47 | 90 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
18-10-2021 08 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19
17-10-2021 30 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
16-10-2021 66 | 14 TRƯỢT | TRÚNG BT: 14
15-10-2021 19 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
14-10-2021 19 | 23 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-10-2021 12 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65
12-10-2021 28 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 01 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 01
10-10-2021 86 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
09-10-2021 56 | 42 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG BT: 42X2
08-10-2021 50 | 56 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 56
07-10-2021 69 | 46 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 46
06-10-2021 46 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
05-10-2021 67 | 46 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT