THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 67 | 156 TRƯỢT | TRƯỢT
24-01-2021 83 | 883 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG 3C: 883
23-01-2021 61 | 860 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 860
22-01-2021 64 | 265 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
21-01-2021 31 | 321 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
20-01-2021 45 | 545 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG 3C: 545
19-01-2021 67 | 667 TRÚNG LÔ: 67 | TRƯỢT
18-01-2021 59 | 548 TRÚNG LÔ: 59 | TRƯỢT
17-01-2021 95 | 085 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 046 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG 3C: 046
15-01-2021 86 | 285 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 285
14-01-2021 37 | 337 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 769 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG 3C: 769
12-01-2021 93 | 592 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 592
11-01-2021 08 | 507 TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG 3C: 507
10-01-2021 36 | 145 TRÚNG LÔ: 36 | TRƯỢT