THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 39 | 459 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 47 | 848 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
18-10-2021 09 | 609 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 40 | 650 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 68 | 077 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 08 | 217 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 28 | 019 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 522 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG 3C: 522
12-10-2021 19 | 617 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 141 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 084 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 56 | 155 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 551 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
07-10-2021 68 | 479 TRƯỢT | TRƯỢT
06-10-2021 45 | 245 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG 3C: 245
05-10-2021 67 | 977 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT