THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
30-03-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
29-03-2020 2-5 TRƯỢT
28-03-2020 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
27-03-2020 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
26-03-2020 5-6 TRƯỢT
25-03-2020 8-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
24-03-2020 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-03-2020 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-03-2020 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-03-2020 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-03-2020 2-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-03-2020 6-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
18-03-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-03-2020 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-03-2020 4-2 TRÚNG ĐUÔI: 2