THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
13-08-2020 4-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-08-2020 4-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-08-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-08-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
09-08-2020 1-9 TRƯỢT
08-08-2020 3-6 TRƯỢT
07-08-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-08-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-08-2020 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
04-08-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1
03-08-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
31-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3