THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 3-8 TRƯỢT
19-10-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
18-10-2021 3-5 TRƯỢT
17-10-2021 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-10-2021 5-5 TRƯỢT
15-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-10-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
11-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-10-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
09-10-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5
08-10-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-10-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
06-10-2021 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-10-2021 5-5 TRƯỢT