THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
24-01-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8
23-01-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-01-2021 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
21-01-2021 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3
20-01-2021 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-01-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-01-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
17-01-2021 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
16-01-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
15-01-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
14-01-2021 2-6 TRƯỢT
13-01-2021 4-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-01-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-01-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
10-01-2021 3-6 TRÚNG ĐUÔI: 6