THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 4-6 | 87 93 | 81 38 55 29 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 81X2 38 55
24-01-2021 8-3 | 07 90 | 26 88 90 82 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 07 90 | TRÚNG LÔ: 26 88 90
23-01-2021 6-0 | 68 30 | 07 20 42 28 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 68X2 30X2 | TRÚNG XIÊN 4: 07 20 42 28
22-01-2021 6-4 | 69 49 | 75 30 73 38 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 49X2 | TRÚNG LÔ: 75 38
21-01-2021 3-2 | 87 15 | 60 65 48 37 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 60 37
20-01-2021 3-3 | 01 71 | 02 81 80 12 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02 81X2 80
19-01-2021 6-7 | 46 26 | 20 54 33 97 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 20 33 97
18-01-2021 4-9 | 85 94 | 78 04 23 76 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 78 04 23
17-01-2021 7-5 | 57 87 | 01 64 70 63 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG XIÊN 4: 01 64X2 70 63
16-01-2021 4-5 | 38 83 | 61 48 98 23 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 61 48
15-01-2021 7-5 | 47 44 | 33 14 05 15 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 33 14 05
14-01-2021 3-7 | 60 62 | 19 50 30 72 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 60 62X2 | TRÚNG LÔ: 19 50 30
13-01-2021 5-9 | 94 71 | 13 03 59 16 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 71X2 | TRÚNG LÔ: 13X2 59 16
12-01-2021 9-3 | 91 78 | 82 48 90 56 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 82X2 48 56
11-01-2021 0-7 | 44 35 | 48 83 81 06 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 44 35 | TRÚNG LÔ: 48 83 06
10-01-2021 2-6 | 71 08 | 25 26 56 82 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 08 | TRƯỢT