THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
14-08-2020 1-4 | 19 51 | 05 07 12 90 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG LÔ: 07 12 90
13-08-2020 5-7 | 09 07 | 06 55 70 33 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 09X2 07X2 | TRÚNG XIÊN 4: 06 55 70 33
12-08-2020 5-0 | 97 52 | 21 75 71 41 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 97 52 | TRÚNG XIÊN 4: 21 75 71 41
11-08-2020 0-8 | 59 52 | 36 52 23 25 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 59X2 52X3 | TRÚNG XIÊN 4: 36 52X3 23 25
10-08-2020 2-8 | 02 31 | 09 02 84 21 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 02 31 | TRÚNG LÔ: 02 84
09-08-2020 3-8 | 24 64 | 64 70 43 41 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG LÔ: 70 43
08-08-2020 5-8 | 48 82 | 58 76 78 38 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 58X2 76 38
07-08-2020 1-4 | 36 82 | 83 14 50 81 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 82 | TRÚNG XIÊN 4: 83 14X2 50 81X2
06-08-2020 6-5 | 47 08 | 32 66 75 17 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 66 75X2
05-08-2020 7-6 | 59 14 | 39 27 34 08 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 59 14 | TRÚNG XIÊN 4: 39X2 27 34 08
04-08-2020 1-9 | 07 56 | 74 09 17 75 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 07 56 | TRÚNG LÔ: 74 17 75
03-08-2020 2-6 | 65 24 | 36 10 49 65 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 65 24 | TRÚNG XIÊN 4: 36X2 10 49 65
02-08-2020 1-1 | 13 34 | 70 61 25 95 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG XIÊN 4: 70 61 25 95
01-08-2020 1-3 | 62 48 | 05 34 43 13 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 34 43
31-07-2020 6-2 | 33 45 | 46 34 70 66 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 46 66