THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 45 TRÚNG BT: 45
30-03-2020 03 TRƯỢT
29-03-2020 95 TRÚNG BT: 95
28-03-2020 09 TRÚNG BT: 09
27-03-2020 04 TRÚNG BT: 04
26-03-2020 72 TRÚNG BT: 72
25-03-2020 37 TRÚNG BT: 37
24-03-2020 94 TRƯỢT
23-03-2020 01 TRÚNG BT: 01
22-03-2020 91 TRÚNG BT: 91
21-03-2020 26 TRÚNG BT: 26
20-03-2020 73 TRÚNG BT: 73
19-03-2020 06 TRÚNG BT: 06
18-03-2020 33 TRÚNG BT: 33
17-03-2020 13 TRƯỢT
16-03-2020 88 TRÚNG BT: 88