THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 33 TRÚNG BT: 33
24-01-2021 79 TRÚNG BT: 79
23-01-2021 99 TRÚNG BT: 99
22-01-2021 25 TRƯỢT
21-01-2021 25 TRÚNG BT: 25
20-01-2021 91 TRÚNG BT: 91
19-01-2021 03 TRÚNG BT: 03
18-01-2021 94 TRÚNG BT: 94
17-01-2021 65 TRÚNG BT: 65
16-01-2021 25 TRÚNG BT: 25
15-01-2021 03 TRÚNG BT: 03X2
14-01-2021 60 TRÚNG BT: 60
13-01-2021 59 TRÚNG BT: 59
12-01-2021 91 TRÚNG BT: 91
11-01-2021 59 TRÚNG BT: 59
10-01-2021 95 TRÚNG BT: 95