THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 62 TRÚNG BT: 62
13-08-2020 29 TRÚNG BT: 29
12-08-2020 52 TRÚNG BT: 52
11-08-2020 11 TRƯỢT
10-08-2020 55 TRÚNG BT: 55
09-08-2020 59 TRÚNG BT: 59
08-08-2020 59 TRÚNG BT: 59
07-08-2020 73 TRƯỢT
06-08-2020 31 TRÚNG BT: 31
05-08-2020 59 TRÚNG BT: 59
04-08-2020 88 TRÚNG BT: 88
03-08-2020 22 TRÚNG BT: 22
02-08-2020 03 TRÚNG BT: 03
01-08-2020 91 TRÚNG BT: 91
31-07-2020 93 TRÚNG BT: 93
30-07-2020 86 TRÚNG BT: 86