THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 87 TRÚNG BT: 87X3
27-05-2020 15 TRƯỢT
26-05-2020 55 TRÚNG BT: 55
25-05-2020 43 TRÚNG BT: 43
24-05-2020 69 TRƯỢT
23-05-2020 37 TRÚNG BT: 37
22-05-2020 98 TRÚNG BT: 98X3
21-05-2020 99 TRƯỢT
20-05-2020 61 TRÚNG BT: 61
19-05-2020 39 TRÚNG BT: 39
18-05-2020 83 TRÚNG BT: 83
17-05-2020 39 TRƯỢT
16-05-2020 13 TRÚNG BT: 13
15-05-2020 32 TRƯỢT
14-05-2020 24 TRÚNG BT: 24
13-05-2020 77 TRÚNG BT: 77