THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 93 TRÚNG BT: 93
15-05-2021 19 TRÚNG BT: 19
14-05-2021 93 TRƯỢT
13-05-2021 44 TRÚNG BT: 44
12-05-2021 65 TRƯỢT
11-05-2021 18 TRÚNG BT: 18
10-05-2021 37 TRÚNG BT: 37
09-05-2021 12 TRÚNG BT: 12X2
08-05-2021 38 TRÚNG BT: 38
07-05-2021 55 TRÚNG BT: 55
06-05-2021 86 TRÚNG BT: 86
05-05-2021 32 TRƯỢT
04-05-2021 45 TRÚNG BT: 45
03-05-2021 81 TRÚNG BT: 81
02-05-2021 69 TRÚNG BT: 69X2
01-05-2021 65 TRÚNG BT: 65