THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 29 TRÚNG BT: 29X2
19-10-2021 62 TRÚNG BT: 62
18-10-2021 72 TRÚNG BT: 72
17-10-2021 10 TRÚNG BT: 10
16-10-2021 67 TRÚNG BT: 67
15-10-2021 65 TRƯỢT
14-10-2021 71 TRÚNG BT: 71
13-10-2021 05 TRÚNG BT: 05
12-10-2021 88 TRÚNG BT: 88
11-10-2021 45 TRÚNG BT: 45
10-10-2021 13 TRÚNG BT: 13
09-10-2021 87 TRÚNG BT: 87
08-10-2021 90 TRÚNG BT: 90
07-10-2021 27 TRÚNG BT: 27
06-10-2021 20 TRÚNG BT: 20X2
05-10-2021 68 TRƯỢT