THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 97 TRÚNG BT: 97
22-01-2020 92 TRÚNG BT: 92
21-01-2020 72 TRÚNG BT: 72X2
20-01-2020 52 TRƯỢT
19-01-2020 38 TRƯỢT
18-01-2020 78 TRƯỢT
17-01-2020 59 TRƯỢT
16-01-2020 29 TRÚNG BT: 29
15-01-2020 13 TRÚNG BT: 13
14-01-2020 30 TRƯỢT
13-01-2020 59 TRÚNG BT: 59
12-01-2020 24 TRÚNG BT: 24
11-01-2020 12 TRÚNG BT: 12X2
10-01-2020 86 TRÚNG BT: 86X2
09-01-2020 05 TRÚNG BT: 05
08-01-2020 02 TRÚNG BT: 02