THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 708 | 67 TRƯỢT | TRƯỢT
30-03-2020 911 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
29-03-2020 925 | 56 TRƯỢT | TRÚNG SL: 56
28-03-2020 149 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
27-03-2020 445 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
26-03-2020 136 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
25-03-2020 395 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
24-03-2020 487 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
23-03-2020 013 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
22-03-2020 113 | 13 TRƯỢT | TRÚNG SL: 13X2
21-03-2020 610 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15
20-03-2020 636 | 75 TRƯỢT | TRÚNG SL: 75
19-03-2020 164 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
18-03-2020 378 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95
17-03-2020 158 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11X2
16-03-2020 321 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74X2