THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-01-2021
25-01-2021 167 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
24-01-2021 883 | 37 TRÚNG 3C: 883 | TRƯỢT
23-01-2021 850 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
22-01-2021 265 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2021 331 | 14 TRÚNG 3C: 331 | TRƯỢT
20-01-2021 546 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 676 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
18-01-2021 549 | 48 TRÚNG 3C: 549 | TRƯỢT
17-01-2021 095 | 74 TRÚNG 3C: 095 | TRÚNG SL: 74
16-01-2021 047 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2021 284 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
14-01-2021 348 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 768 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 592 | 89 TRÚNG 3C: 592 | TRƯỢT
11-01-2021 507 | 17 TRÚNG 3C: 507 | TRÚNG SL: 17X2
10-01-2021 145 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT